Follow

Batterisensorpatent kommer att beviljas i USA

27 October 2020 - 09:12

Insplorions batterisensorpatent "Battery with sensor" kommer att beviljas av amerikanska patentverket USPTO.

Insplorion har nu erhållit ”Notice of allowance” av amerikanska patentverket USPTO som innebär att batterisensorpatentet kommer att godkännas när betalning av relevanta avgifter genomförts. Patentansökan, med patentansökansnummer US 15/302,118, lämnades ursprungligen in i april 2014 och den nationella utvärderingsfasen påbörjades i oktober 2016. 

Patentet ger skydd i USA fram till 19 mars 2035*. Motsvarande patentansökan är sedan tidigare godkänd av europeiska patentverket EPO (validerade i ett antal länder inom den europeiska patentkonventionen), Kina samt Japan och är under behandling i Sydkorea. 

”Att stärka vårt IP-skydd är strategiskt viktigt. Att nu ha skydd på den amerikanska marknaden är naturligtvis väldigt bra. Vi förväntar oss att det kommer att ha en positiv inverkan på den pågående dialogen vi har med potentiella strategiska partners för batterisensorn, inte minst den globala sensortillverkaren som vi för närvarande genomför en förstudie för”, kommenterar Patrik Dahlqvist VD för Insplorion.

Frågor besvaras av
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

 

*Patentet gäller till 19 mars 2035 under förutsättning att årsavgifterna betalas och att det inte ogiltigförklaras.

 

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. 

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Insplorion AB
Insplorion is a Cleantech company which, with its patented sensor platform NanoPlasmonic Sensing (NPS), develops and sells small and durable air quality and battery sensors. The technology measures the air quality in the world's major cities and optimizes batteries in cars and energy storage. In addition, the company sells NPS-based research instruments that provide researchers with real-time data...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date