Follow

Handel med teckningsoptioner av serie TO 1 inleds den 3 maj 2018

25 April 2018 - 09:29

Den 3 maj 2018 inleds handeln med Initiator Pharma A/S:s (”Initiator Pharma”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka nyemitterades i samband med Initiator Pharmas emission av units i mars 2018.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

  • Teckningsoptioner av serie TO 1 kommer från och med den 3 maj 2018 att vara föremål för handel på AktieTorget.
  • Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 2,20 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är planerad att äga rum från och med den 11 oktober 2018 till och med den 1 november 2018.
  • Teckningsoptioner av serie TO 1 har ISIN-kod DK0060954881. 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Initiator Pharma i samband med företrädesemissionen.

För information om emissionen av units, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: [email protected]

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: [email protected] 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com 

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998) 

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Initiator Pharma A/S
Initiator Pharma is a biotechnology company. Today, the main focus is to develop drug candidates to be used in treatment of erectile dysfunction in men. The company currently has pharmaceuticals on the market for patients that do not respond on PDE5i pharmaceuticals. Initiator Pharma was created as a spin-off from Saniona and is today based in Åbyhøj....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More