Follow

Handel i teckningsoptioner inleds på Spotlight

22 July 2021 - 15:03

Vid en extra bolagsstämma den 22 juni 2021 beslutades att emittera teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Inhalation Sciences. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight med första handelsdag den 27 juli 2021.

Teckningsoptionerna berättigar till teckning av nya aktier i Inhalation Sciences till en kurs som motsvarar 75 procent av den volymviktade kursen under perioden 2 till och med 13 maj 2022. Teckningskursen skall dock lägst vara 10 kronor och högst 15 kronor per aktie. Teckningstiden infaller under perioden 23 maj till och med 3 juni 2022. Totalt emitteras 1 137 573 teckningsoptioner.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Inhalation Sciences Sweden AB
Inhalation Sciences Sweden, ISAB, is a research Company. Today, the main focus is on the production and development of laboratory instruments. The instruments are used to measure particles in inhalation air, and to measure how the composition of the air affects the lungs. The company sells products under various trademarks, mainly on the European market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More