Follow

Valberedning inför bolagsstämma 2023

25 January 2023 - 17:35

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2022 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2022.
 
Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26 april 2023 består av

  • Rikard Krook, företräder Margareta Krook med familj
  • Alexandra Kriz, Eget innehav och familj
  • Åke Axelson, företräder övriga aktieägare

Enligt beslut på ordinarie bolagsstämman 2022 är bolagets styrelseordförande Helene Vester samt bolagets VD Margareta Krook adjungerade till valberedningens möten.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför ordinarie bolagsstämma den 26 april 2023 kan göra det skriftligt till [email protected] eller till Implementa Sol AB, Valberedningen, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp.

Styrelsen

Implementa Sol AB,

Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: [email protected]

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Helene Vester

Implementa Sol AB är solcellsinstallatör och säljer skräddarsydda solenergianläggningar för lantbruk, ridhus, industri och villor till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är ett långsiktigt vinstgivande företag med högt förtroende inom förnyelsebar energi under ledorden

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Implementa Sol AB
Implementa Sol is a certified solar cell installer and sells solar energy products and accessories to both private and corporate customers with a focus on agriculture, riding houses, and industry as well as villas. The Company's solar cell products can be used on both properties and vehicles....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More