Follow

BioStock: Idogen accelererar genom emission

20 November 2020 - 08:36

Idogens ambition är att behandla patienter med allvarliga sjukdomar där immunförsvaret har blivit patientens fiende och där det medicinska behovet är stort. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 riktar sig till patienter med blödarsjuka som har utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling. För att säkra starten av en klinisk studie med IDO 8 genomför Idogen nu en företrädesemission om cirka 34 Mkr, där emissionslikviden dessutom ska accelerera utvecklingen av bolagets andra projekt, IDO T.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/11/idogen-accelererar-genom-emission/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Idogen AB
Idogen AB is a Swedish biotech company engaged in developing tolerogenic cell therapies to prevent biological drugs, transplanted or body cells or tissues from being attacked by the patient's immune system. Its product IDO 8, treats patients with severe hemorrhagic disease....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date