Follow

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HUMBLE

24 November 2021 - 09:15

Vid extra bolagsstämma i Humble Group AB (publ) (”Bolaget”) den 24 november 2021 beslutades att välja Hans Skruvfors till styrelseledamot i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att han ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till årsstämman 2022.

Extra bolagsstämma beslutade även att ändra bland annat gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble Group är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humble Groups certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: [email protected]  

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Humble Group AB
Humble Group is a Swedish foodtech and FMCG group. Humble targets the foodtech, eco, sustainability and vegan segments to drive organic growth and acquisitions in the various business units: brands, distribution, manufacturing and ingredients, and R&D....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More