Follow

Information om villkor samt inlösenperioder för teckningsoptionen TO 3

20 May 2020 - 10:00

Innehavare av teckningsoptionen TO 3 har möjlighet att lösa in sina teckningsoptioner under perioden 28 maj-11 juni 2020 till priset 0,80 kr. Lösenpriset har omräknats enligt gällande villkor i avtalet.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

  • Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 0,80 SEK efter omräkning enligt optionsvillkoren.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:
    • - 28 maj 2020 till och med 11 juni 2020;
    • - 27 november 2020 till och med 11 december 2020.

Fullständiga optionsvillkor finns på Bayns hemsida.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail [email protected]

Om Bayn Europe:

Bayn Europe är en snabbväxande koncern inom food-tech och fokuserar på segmenten sockerreduktion och functional food. Genom vetenskaplig forskning utvecklas produkter och ingredienser med lågt kaloriinnehåll till kunder inom livsmedelsindustrin.   

I koncernen finns idag två verksamheter: 

Bayn, ett råvaruteknikbolag som erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser och totallösningar för sockerreducering. 

Pändy ett FMCG-bolag (snabbrörliga konsumentprodukter) som specialiserat sig på konsumentprodukter med lågt kaloriinnehåll och hög andel protein, med produkterna; drycker, godis, snacks och protein-bars. 

Tillsammans bygger bolagen en koncern som genom M&A och organisk tillväxt, investerar i och utvecklar bolag inom Food-Tech. 

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under kortnamnet BAYN.

FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-528 00 399, e-mail [email protected]
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Humble Group AB
Humble Group is a Swedish foodtech and FMCG group. Humble targets the foodtech, eco, sustainability and vegan segments to drive organic growth and acquisitions in the various business units: brands, distribution, manufacturing and ingredients, and R&D....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More