Follow

Bayn Europe delar ut gratis teckningsoptioner till aktieägarna med villkor 1:6

12 March 2019 - 09:05

Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) (”Bayn” eller ”Bolaget”) har kallat till extra bolagsstämma för att besluta om att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Syftet är att ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna aktier till motsvarande villkor som i den riktade emissionen som nyligen genomfördes.

En (1) teckningsoption tilldelas för sex (6) aktier. En (1) teckningsoption medför rätten att teckna en (1) ny aktie till ett lösenpris på 1,10 kronor per aktie. Datum för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna är från och med 13 juni 2019 till och med 18 juni 2019. Övriga villkor framgår av kallelsen till extra bolagsstämma som har publicerats i ett separat pressmeddelande.

Bayn har under 2018 har Bayn levererat på en rad viktiga punkter såsom kvalitetssystem, en fokuserad organisationsstruktur och en ökad tillverkningskapacitet. Resultatet blev att sockerersättaren EUREBA® etablerades på marknaden och att försäljningen nu ökar. Det sker visserligen från en låg nivå, men med en stadig ökning i takt med att kunderna lär sig fördelen med produkten.

Den närmaste framtiden handlar mycket om att etablera ett koncept för e-marketing som bland annat innehåller ett starkt inslag av content-marketing som till exempel kan spridas via hemsidan, influencers eller genom mailkampanjer.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail [email protected]

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail [email protected]
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Humble Group AB
Humble Group is a Swedish foodtech and FMCG group. Humble targets the foodtech, eco, sustainability and vegan segments to drive organic growth and acquisitions in the various business units: brands, distribution, manufacturing and ingredients, and R&D....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More