Follow

Bayn Europe AB - Missa inte avstämningsdagen för deltagande i serie TO5

27 November 2019 - 13:00

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till vederlagsfria teckningsoptioner är 2019-12-05.

Vi vill fästa våra aktieägares uppmärksamhet på att avstämningsdagen hos Euroclear för möjlighet att teckna aktier i serie TO5 är den 5:e december.

Som meddelat i tidigare pressmeddelande den 7:e november har styrelsen beslutat om en emission om högst 4 275 483 teckningsoptioner av serie TO 5.

Syftet är att ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna aktier till motsvarande villkor som i den riktade emissionen som genomfördes 4 oktober 2019.

En (1) teckningsoption tilldelas för nio (9) aktier. En (1) teckningsoption medför rätten att teckna en (1) ny aktie till ett lösenpris på 1,45 kronor per aktie. Datum för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna är från och med 13 januari 2020 till och med 22 januari 2020.

Handel i teckningsoptionerna kommer inte att upptas före teckningsperiodens början.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail [email protected]

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail [email protected]
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Humble Group AB
Humble Group is a Swedish foodtech and FMCG group. Humble targets the foodtech, eco, sustainability and vegan segments to drive organic growth and acquisitions in the various business units: brands, distribution, manufacturing and ingredients, and R&D....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More