Follow

Hexicon och Aker Offshore Wind undersöker möjligheterna för flytande vindkraft längs Sveriges kuster

29 March 2021 - 07:05

Hexicon och Aker Offshore Wind har ingått ett samutvecklingsavtal för att undersöka möjligheterna att genomföra flytande vindkraftsprojekt utanför Sveriges kuster som skulle kunna generera flera gigawatt förnybar energi och stödja Sveriges mål att nå klimatneutralitet.

De två bolagen har kommit överens om att gemensamt arbeta för att vidareutveckla projektmöjligheter som är i tidigt skede i Sverige. Bolagen avser att etablera ett 50-50 joint venture-samarbete med ambitionen att genomföra flera svenska projekt med en sammanlagd kapacitet på flera gigawatt.

”Som svenskt företag vill vi ta en aktiv del i den inhemska energiomställningen. Sverige har stort energibehov och den svenska industrin är beroende av en stabil energiförsörjning,” säger Marcus Thor, vd för Hexicon. ”Tillsammans med det fantastiska teamet på Aker Offshore Wind kommer vi att kunna påskynda arbetet med att utveckla Sveriges första flytande vindkraftsprojekt."

Stockholmsbaserade Hexicon grundades 2009 och har ett erfaret team som utvecklar flytande havsbaserade vindkraftsprojekt med andra etablerade industripartners i länder som Sydkorea och Skottland. Marknaden för havsbaserad vindkraft i Sverige är i ett tidigt skede och Hexicon är den enda dedikerade utvecklaren för flytande vindkraft på hemmamarknaden.

”Att arbeta med Hexicon innebär en möjlighet att aktivt vara med och forma den svenska marknaden för havsbaserad vindkraft och stödja landets energiomställning mot nettonollutsläpp,” säger Astrid Skarheim Onsum, vd för Aker Offshore Wind. "I Hexicon ser vi en stark kulturell matchning och en partner med kompletterande kompetens inom lokal projektutveckling."

Båda parter är teknikoberoende inom ramen för samarbetet och kommer att arbeta tillsammans för att identifiera de optimala tekniklösningarna för varje projekt.

Den svenska marknaden för havsbaserad vindkraft förväntas växa i och med att Sverige genomför planer på att öka produktionen av förnybar energi och nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045. Sverige har som mål att fasa ut kärnkraften, som idag står för 40 procent av energimixen, och ersätta den med förnybara energikällor. Samtidigt ökar efterfrågan på energi till följd av befolkningstillväxt och elektrifiering av infrastruktur och industri.

Sverige har en väletablerad marknad för elköpsavtal, Power Purchase Agreement (PPA), där flera internationella företag har tecknat långtidskontrakt för landbaserad vindkraft de senaste åren. Hexicon och Aker Offshore Wind kommer att undersöka en rad möjligheter för att säkra attraktiva köpare av förnybar el.

För mer information, kontakta:

Marcus Thor, vd Hexicon, +46 73 924 44 93, [email protected]

Om Hexicon

Hexicon erbjuder en patenterad teknik för flytande vindparker som möjliggör att generera stora mängder förnybar energi ute till havs, samt utvecklar vindkraftsprojekt på djupa vattenområden. Bolaget grundades 2009 och har medverkat i utvecklingsprojekt över hela världen, bland annat världens största flytande vindpark utanför Sydkorea. Flytande vindkraft bedöms vara en viktig komponent när världen går från fossila bränslen till förnybar energi. För mer information, besök www.hexicon.eu.

About Aker Offshore Wind

Aker Offshore Wind is an offshore wind developer headquartered in Norway with focus on assets in deep waters. With global operations, the current portfolio consists of development projects and prospects located in Asia, North America and Europe. Aker Offshore Wind effectively deploys cost effective technologies from decades of offshore energy development. The company is majority-owned by Aker Horizons, an investment company dedicated to creating value and reducing emissions from renewable energy and decarbonization technologies. Aker Offshore Wind [AOW-ME] is listed on Euronext Growth in Oslo, Norway.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Hexicon AB
Hexicon AB is a Swedish corporation engaged in the design, development and engineering of floating multi-turbine wind power platforms. The company’s patented technology enables platforms to be positioned further offshore in deeper waters and with better wind conditions. The technology allows the platforms to align with the wind direction, thereby maximizing efficiency and energy yield....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More