Follow

Hemply Balance förlänger teckningstiden i pågående riktad nyemission

14 July 2022 - 15:54

Styrelsen i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående riktade emissionen till och med den 16 augusti 2022.

Den 12 juli 2022 beslutade den extra bolagsstämma, i enlighet med styrelsens förslag, enhälligt att godkänna den av styrelsen föreslagna nyemissionen. För att slutföra inledda investerardiskussioner har styrelsen beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående riktade emissionen till och med den 16 augusti 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: [email protected]

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: [email protected]

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) äger två varumärken, Hemply Balance och Hemp Juice. Bolaget är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosttillskott, kosttillskott för husdjur samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sina varumärken Hemply Balance och Hemp Juice, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: [email protected] är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com

Provided by: MFN
NGM Nordic SME (Sweden)
Hemply Balance Holding AB
Hemply Balance is a health food company in hemp products that focuses on the development and sale of intimate care products, as well as dietary supplements in the form of oil and capsules....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More