Follow

Rättelse: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande

18 June 2021 - 11:10

Hamlet Pharma AB (publ) meddelar en rättelse gällande pressmeddelandet ”Hamlet Pharmas huvudägare har för avsikt att teckna sin andel i en kommande företrädesemission” som offentliggjordes idag den 18 juni 2021. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet:

Denna information är sådan som Hamlet Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2021.


Denna information är sådan som Hamlet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-18 11:10 CET.

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

[email protected]

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

[email protected]

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Hamlet Pharma AB
Hamlet Pharma is a pharmaceutical company. Most research and development is carried out in the field of protein-lipid complexes, which are used in the treatment of various forms of cancer. The company has developed a tumoricidal protein-lipid complex that mainly is used in the treatment of breast cancer, bladder cancer, as well as in cases of cancer that are hard to treat. The company is based in...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More