Follow

Hästkällarens försäljning ökade i november månad

01 December 2020 - 09:22

Hästkällaren sålde för 562 348 SEK  under november i webbutiken.

Novembers försäljningssiffror innebär en ökning med 120 procent jämfört med samma månad 2019.

”Försäljningen i webbutiken fortsätter att öka och det är vi glada över , vi har lagt mycket arbete på att få den uppdaterade webbutiken att fungera optimalt och vi kan nu lägga full fokus på kommande julhandel” . säger Daniel Karlsson VD för Hästkällaren Rid Trav och Western AB

För ytterligare information kontakta:

Daniel Karlsson, VD, Hästkällaren Rid Trav & Western AB, e-post daniel@hastkallaren.se

+46 705530111

Denna information är sådan information som Hästkällaren Rid Trav & Western AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-12-01 09:22 CET

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550 är bolagets Mentor på NGM Nordic SME

Hästkällaren Rid Trav & Western AB  är verksamt inom detalj- och internethandel.

Hästkällaren Rid Trav & Western AB är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Hästkällaren Rid Trav & Western AB
Hästkällaren Rid Trav & Western AB is a Swedish retailer of equipment for horses and riders, as well as products for horses, horses and equestrian care....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date