Follow

Guideline Geo presenterar på Redeye Technology Day

20 November 2020 - 14:43

Den 25 november kl 14.10 presenterar VD Mikael Nolborg Guideline Geo och den senaste utvecklingen i bolaget på Redeye Technology Day.

Presentationen introducerar Guideline Geo, vårt erbjudande och hur vi genom att kombinera hårdvara och mjukvara kan erbjuda kompletta lösningar som skapar värde för kunder inom en mängd marknadssegment som både är globala och har intressant tillväxt.

Presentationen livesänds och kan följas på:

https://www.redeye.se/events/792758/redeye-technology-day

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig via Redeye.

För ytterligare information kontakta: 

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.  www.guidelinegeo.com 

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90. 

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Guideline Geo AB
Guideline Geo AB is engaged in providing geophysics and geotechnology services. The company through its subsidiaries develops ground-penetrating radar equipment and provides geophysical solutions. Its business solution focuses on four areas namely water, infrastructure, and natural resources. The company methods include Resistivity & Induced Polarization (IP), Ground Penetrating Radar (GPR), Trans...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date