Follow

Metallvärden meddelar villkoren för företrädesemission om cirka 42 miljoner kronor

29 October 2020 - 08:20

Som pressmeddelats den 8 oktober 2020 har styrelsen för Metallvärden i Sverige AB (publ) (”Bolaget” eller ”Metallvärden”) kallat till en extra bolagsstämma den 5 november 2020 med syfte att godkänna det föreslagna förvärvet av Grängesberg Exploration AB och därmed sammanhängande avtal. Bolagsstämman har också föreslagits att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission uppgående till ett belopp om cirka 40 miljoner kronor.

För att se hela pressmeddelandet vänligen se bifogad PDF

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Grängesberg Exploration Holding AB
Grängesberg Exploration Holding is a service company. Focus is on the metallurgical industry in northern Europe. Currently the company offers supplies of primarily secondary raw materials, transport, financing, price hedging, and related services. The company currently has its own recycling and processing of secondary raw materials. The company was established in 1988 and is based in Stockholm....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date