Follow

Metallvärden i Sverige AB har bytt namn till Grängesberg Exploration Holding AB

19 November 2020 - 17:45

Metallvärden i Sverige AB har idag fått namnbytet till Grängesberg Exploration Holding AB godkänt hos Bolagsverket. Namnbytet beslutades på den extra bolagsstämman den 5 november 2020 och är en viktig del i den stora omorganisations- och kapitaliseringsprocess som Bolaget är inne i.

Som tidigare meddelats bemyndigade den extra bolagsstämman den 5 november styrelsen att genomföra en företrädesemission om ca 42 MSEK.

KONTAKTPERSON

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020, klockan 17:45.

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (f.d. Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets, affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster.
Bolagets aktie (METV) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-nummer för Grängesberg Exploration Holding AB:s aktier är SE0005798220.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information, vänligen besök:

https://www.metallvarden.se/ och https://grangesbergexploration.se/

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Grängesberg Exploration Holding AB
Grängesberg Exploration Holding is a service company. Focus is on the metallurgical industry in northern Europe. Currently the company offers supplies of primarily secondary raw materials, transport, financing, price hedging, and related services. The company currently has its own recycling and processing of secondary raw materials. The company was established in 1988 and is based in Stockholm....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date