Follow

Grängesberg Exploration Holding AB –uppdragsanalys från Emergers

07 January 2021 - 17:46

Emergers har offentliggjort en uppdragsanalys av Grängesberg Exploration Holding AB (”GRANGEX” eller ”Bolaget”).

Analyserna har beställts av Bolaget men utförs oberoende av Emergers som ansvarar för gjorda antaganden.

Analysen i sin helhet finns på GRANGEX hemsida och hos Emergers:

https://grangesbergexploration.se/presentationer/#page-content

https://www.emergers.se/grangex_a/

Kontaktperson

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-04, klockan 09.05.

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (f.d. Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets, affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster.
Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information https://grangesbergexploration.se/

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Grängesberg Exploration Holding AB
Grängesberg Exploration Holding is a service company. Focus is on the metallurgical industry in northern Europe. Currently the company offers supplies of primarily secondary raw materials, transport, financing, price hedging, and related services. The company currently has its own recycling and processing of secondary raw materials. The company was established in 1988 and is based in Stockholm....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date