Follow

Grängesberg Exploration Holding AB slutför förvärvet av Grängesberg Exploration AB

03 December 2020 - 08:45

Grängesberg Exploration Holding AB:s (publ) (tidigare Metallvärden i Sverige AB) (”Bolaget”) förvärv av Grängesberg Exploration AB slutfördes igår kväll, 2 december 2020. Grängesberg Exploration AB tillsammans med det helägda dotterbolaget Dannemora Koncern AB är nu helägda av Bolaget och utgör en hörnsten i den framtida utvecklingen av Bolagets verksamhet.

Den 30 september 2020 offentliggjorde Bolaget att ett aktieöverlåtelseavtal hade ingåtts med samtliga aktieägare i Grängesberg Exploration AB. Avtalet godkändes av den extra bolagsstämman den 5 november 2020, vilket pressmeddelades samma dag. Villkoren för förvärvet är nu uppfyllda, med undantag för villkoret att Nordic Growth Market skulle godkänna Bolaget i den förestående omnoteringsprocessen, vilket har eftergivits. Transaktionen mellan Bolaget och Grängesberg Exploration AB innebärande att Bolaget förvärvar Grängesberg Exploration AB och erlägger en köpeskilling bestående av 1 500  000 000 aktier i Bolaget slutfördes under kvällen den 2 december 2020. Aktierna som utgör köpeskillingen är registrerade hos Bolagsverket, innebärande att antalet aktier i bolaget därmed totalt uppgår till 1 879 601 687 stycken.

Förväntade effekter av sammanslagningen – verksamheten framåt

Förvärvet av Grängesberg Exploration AB utgör ett viktigt led i Bolagets framtida utveckling. Grängesberg Exploration AB med det helägda dotterbolaget Dannemora Koncern AB utvecklar återvinnings- och mineralprojekt. Med den nya, förstärkta verksamheten avser Bolaget driva dels projektet rörande utvinning av apatit vid den tidigare järnmalmsgruvan i Grängesberg, i Ludvika kommun, dels utreda förutsättningarna för att återstarta Dannemora järnmalmsgruva i Östhammars kommun, såsom redogjordes för i pressmeddelandet som offentliggjordes av Bolaget den 30 september, avseende avtalet mellan Bolaget och Grängesberg Exploration AB.

Kontaktperson

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

Denna information är sådan information som Grängesberg Exploration Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-03, klockan 08.45.

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (f.d. Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets, affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster.
Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information https://www.metallvarden.se/ och https://grangesbergexploration.se/.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Grängesberg Exploration Holding AB
Grängesberg Exploration Holding is a service company. Focus is on the metallurgical industry in northern Europe. Currently the company offers supplies of primarily secondary raw materials, transport, financing, price hedging, and related services. The company currently has its own recycling and processing of secondary raw materials. The company was established in 1988 and is based in Stockholm....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date