Follow

Teckningsperiod för teckningsoptioner 2017/18 i Bublar Group AB (publ) är nu öppen

03 December 2018 - 22:21

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner 2017/18, noterade för handel på NGM Nordic MTF med kortnamnet BUBL TO1, kan nu ske. Teckningstiden löper från 3 december t o m 28 december som är den sista bankdagen under 2018. Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bublar Group till kursen 6,40 kr. 

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel (tillgänglig via detta pressmeddelande och på bolagets hemsida) för inlösen, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast fredagen den 28 december 2018, med hänsyn till helgerna. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 28 december 2018, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln. Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 december 2018, då olika förvaltare har olika handläggningstider. 

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med den 21 december 2018. Teckningsoptioner som inte nyttjas eller säljs förfaller utan värde. 

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Bublar Group IA). Interimsaktierna beräknas omvandlas till riktiga aktier så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av januari 2019. Ingen handel kommer att ske i interimsaktier på börsplatsen. 

Vid eventuella frågor avseende Bublar Groups teckningsoptioner av serie TO1, vänligen kontakta G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50, E-post: [email protected] 

OM BUBLAR GROUP AB (publ)

Bublar Group med dess helägda dotterbolag Vobling är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented och Virtual Reality. Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsumenter och företag baserat på den senaste tekniken.

Bublar är noterat på NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

KONTAKT

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20
Hemsida:
www.bublar.com
För mer information, kontakta Magnus Granqvist, VD, [email protected] eller Anders Lindell, CFO, [email protected]
 

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Goodbye Kansas Group AB
Goodbye Kansas is a game development company. It focuses on developing site-based games and services with augmented reality + geolocation platform, which is a technology for real-time enhancement, the real world of digital objects and information. In addition, it offers location-based software services for mobile games and applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More