Follow

Inledning av teckningsperiod i Goodbye Kansas Groups företrädesemission

11 January 2023 - 08:00

Idag, den 11 januari 2023, inleds teckningsperioden för den tidigare annonserade företrädesemissionen om cirka 66,5 MSEK i Goodbye Kansas Group AB (publ) (”Goodbye Kansas Group” eller ”Bolaget”) och pågår fram till och med onsdagen den 25 januari 2023 (”Företrädesemissionen”). Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med idag, den 11 januari 2023, till och med fredagen den 20 januari 2023.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesemissionen omfattar högst 2 215 445 916 aktier och teckningskursen uppgår till 0,03 SEK per aktie. Detta innebär att Goodbye Kansas Group som högst kan tillföras cirka 66,5 MSEK före emissionskostnader. Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av sjutton (17) nyemitterade aktier.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser till cirka 15 procent från Bolagets två största aktieägare samt av externa emissionsgarantier till cirka 65 procent. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till totalt cirka 80 procent, motsvarande cirka 53,2 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 66,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 10,7 MSEK.

Tidplan för Företrädesemissionen

11 – 20 januari 2023 Handel med teckningsrätter vid Nasdaq First North GM

11 – 25 januari 2023 Teckningsperiod

30 januari 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

11 januari till omkring vecka 6 Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Prospekt, anmälningssedlar och tillhörande information finns tillgängliga på Bolagets hemsida: https://goodbyekansasgroup.com/sv/investor-relations/foretradesemission-2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Danieli, Koncernchef och VD, Goodbye Kansas Group
E-mail: [email protected]
Tel: +46 701 981 049

Goodbye Kansas Group
Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. För att tillvarata tillväxtmöjligheter har koncernen strukturerat verksamheten i tre affärsområden: Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. Visual Content & Brand erbjuder visuellt innehåll för film, TV och dataspel. IP & Products utvecklar IP för film och TV, erbjuder virtuell träning genom VR och en SaaS-lösning för visualisering av e-handelsprodukter genom AR. Games & Apps utvecklar kartbaserade mobilspel och erbjuder en app för 3D-animering. Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har verksamhet i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Vancouver och Peking.

Bolaget har Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, Kungsgatan 6, 103 87, Stockholm, email: [email protected], tel: +46 8 545 271 00.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Goodbye Kansas Group AB
Goodbye Kansas is a game development company. It focuses on developing site-based games and services with augmented reality + geolocation platform, which is a technology for real-time enhancement, the real world of digital objects and information. In addition, it offers location-based software services for mobile games and applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More