Follow

Kommuniké extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

14 April 2021 - 16:03

Idag, 14 april 2021, höll GOGO Lead Tech AB (publ) extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. 

Punkt 7. Beslut gällande företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag 

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (övertilldelningsoption)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsens att emittera aktier (övertilldelningsoption) enligt styrelsens förslag 

Punkt 9. Beslut gällande riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om riktad emission av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag 

Punkt 10. Beslut om bolagsordningsändring

Stämman beslutade om bolagsordningsändring enligt styrelsens förslag 
 

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt. 
 

För mer information:

VD, Christian Kronegård

[email protected]

08-41001092

www.gogoleadtech.comGOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.
 

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
GOGO Lead Tech AB
Gogo Lead Tech is a technology company. The company specializes in lead generation and performance-based online marketing, where the company's strategy is to acquire companies and technical platforms in the segment. Operations are conducted through subsidiaries where customers are active in a number of industries. The largest presence is found in the Nordic market, with headquarters in Stockholm....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More