Follow

BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (publ)

15 September 2021 - 09:49

Extra bolagsstämma den 15 september 2021 i Gapwaves AB (publ), org. nr 556840-2829

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant. Till ny ledamot i styrelsen valdes Dietmar Stapel. Bolagets styrelse består därmed, utöver Dietmar Stapel, av Jonas Ehinger (ordförande), Madeleine Schilliger Kildal, Olle Axelsson, Torbjörn Gustafsson och Magnus Jonsson som ordinarie ledamöter, samt Cécile Schilliger som suppleant.

 

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: [email protected]

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: [email protected]
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Gapwaves AB
Gapwaves AB provides products and services for wireless communication through the patented GAP waveguide technology. The solutions offered by the company include 5G Phased-array Antenna, Automotive Radar Antenna, Fixed Beam Antenna, and Flange Adapters....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More