Follow

Senareläggning av årsredovisning och årsstämma

08 April 2021 - 17:27

Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har beslutat att senarelägga publiceringen av Bolagets årsredovisning för 2020 samt Bolagets årsstämma. Nya datum kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

Ursprungligen planerades årsredovisningen att publiceras den 15 april och årsstämman att hållas den 6 maj. Med anledning av att diskussionerna med Bolagets obligationsinnehavare för att finna en långsiktig finansieringslösning för koncernen fortfarande pågår, så senareläggs årsstämman. Detta för att möjliggöra att årsstämman ska kunna fatta eventuella beslut rörande en överenskommelse med Bolagets obligationsinnehavare, om så skulle bli aktuellt. Samtidigt senareläggs även publiceringen av årsredovisningen.

Stockholm den 8 april 2021
Future Gaming Group International AB (publ)


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-04-08 17:27 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
[email protected]
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Future Gaming Group International AB
Future Gaming Group is active in lead generation, also called affiliate marketing or performance-based marketing. The Group owns and operates the Phase One Performance and Viistek Media operations through subsidiaries, which generate online traffic to other companies and are remunerated for this through revenue sharing or one-off commissions. The customers mainly consist of gaming companies and th...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More