Follow

Powrs tjänst Vaulter får plats i Mastercards Lighthouse-program

19 September 2023 - 09:29

Front Ventures portföljbolag Powrs med sin tjänst, Vaulter, har antagits till Mastercards utvecklingsprogram Lighthouse. Mastercard lanserade Lighthouse för att bygga varaktiga partnerskap med ledande fintech-, cybersäkerhets- och produktivitets startups. Programmet samlar startups, banker, investerare och rådgivare för att skala innovativa idéer.

Genom programmet får Powrs möjlighet att utveckla Vaulter tillsammans med Mastercard, dess partners så som banker och andra intressenter inom fintech på olika evenemang och workshops. De får även möjlighet att presentera Vaulter för globala investerare som letar efter bolag likt Powrs/Vaulter genom Mastercard Lighthouse’s Investor Circle, som består av över 100 investerare från Europa, Storbritannien och Nordamerika. Dessutom kommer de att träffa tillväxtrådgivare som AWS, Fintech Mundi och Invenio Growth, samt få vägledning av marknadsförings- och kommunikationsteam för att tydliggöra deras story och budskap, samt för att optimera medieexponering under och efter programmet.

Av de antagna bolagen utses en ”vinnare” vilken kommer vara de bolag som anses ha gjort de största framstegen i partnerskapet. Utvärdering tar även hänsyn till innovation, genomförbarhet och inverkan av företaget och tjänsten. Tidigare vinnare tecknar vanligtvis kommersiella avtal med flera Lighthouse-programmedlemmar så som Mastercard, Tier 1-banker och andra fintechs.

” Att Powrs/Vaulter blir antagna till Mastercards program är mycket glädjande och verkligen en kvalitetsstämpel på att de gör något riktigt bra. Det är spännande att Front Ventures och våra aktieägare får vara en del i deras utveckling ” säger Front Ventures VD Johan Lund.

Om Mastercard Lighthouse FINITIV

GROWTH POWERED BY PARTNERSHIP

A Partnership Program for startups and early scaleups dedicated to discovering the next fintech or fintech-enabler unicorn. Our mission is to fortify the financial services ecosystem by combining the energy and innovation of fintechs and fintech enablers with the stability and global reach of banks, investors, corporate partners and Mastercard.

https://mclighthouse.com/finitiv/

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 - 55 653 54
[email protected]
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures är ett nordiskt investmentbolag, specialiserat på att hjälpa innovativa bolag inom fintech att skala upp affären. Front Ventures agerar som finansiär och katalysator i fasen där tillväxtchanserna är störst. Målet är att våra investeringar ska uppnå satta mål inom 36 månader. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Front Ventures AB
Front Ventures provides comprehensive solutions to companies with financial problems and companies in the creation phase. Advisory service is offered in the areas of entrepreneurship, financial control, law, marketing and sales. Majority of business is conducted through the subsidiary Svensk Företagsrekonstruktion AB....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More