Follow

BioStock Studio: Danska FluoGuide om den pågående kliniska studien

14 January 2021 - 08:35

Läkemedelskandidaten FG001, som utvecklas av danska FluoGuide, ger ett mer precist stöd till kirurger för att kunna avlägsna cancer vid operationer än vad som finns tillgängligt på marknaden idag. Just nu genomför bolaget sin kombinerade fas I/II-studie med kandidaten där man i första delen vill fastslå den optimala dosen för att under studiens andra del mäta vilken förbättring FG001 kan innebära för patienterna. Morten Albrechtsen, vd för FluoGuide, kom till BioStocks studio i Lund för att berätta mer.

Se hela intervjun med Morten Albrechtsen på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/01/biostock-studio-danska-fluoguide-om-den-pagaende-kliniska-studien/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
FluoGuide A/S
FluoGuide is a Danish medical technology company. The company focuses on the treatment of cancer, with the greatest focus on the development of products guiding surgery. The products illuminate the cancer cells and are intended to be used for the purpose of being able to remove harmful tumors with precision in the patient's tissue....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date