Follow

Sisäpiiritieto: Fifax aloittaa suunnatun osakeannin yhtiön velkojille eräiden velkojen konvertoimiseksi

26 May 2023 - 16:30

26. toukok. 2023 klo 16.30

FIFAX Oyj, yhtiötiedote, sisäpiiritieto, 26.5.2023, klo 16.30

Suunnattu osakeanti

FIFAX Oyj:n (”Fifax” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous päätti 27.2.2023 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 3 300 000 Yhtiön uuden osakkeen suunnatusta osakeannista Yhtiön velkojille eräiden velkojen ja velan korkojen konvertoimiseksi. Yhtiöllä on kertyneitä maksamattomia korkoja, jotka liittyvät pääomalainoihin, joiden pääoma on aiemmin konvertoitu Yhtiön osakkeiksi niiden ehtojen mukaisesti. Kyseisten kertyneiden korkojen määrä on noin 500 000 euroa (jäljempänä ”Kertyneet Pääomalainakorot”). Lisäksi Yhtiöllä on Helmet Capital Oy Ab:ltä korollinen laina, jonka ehdot mahdollistavat lainapääoman ja kertyneiden korkojen muuntamisen omaksi pääomaksi. Lainapääoma ja tälle kertyneet korot ovat noin 150 000 euroa (lainapääoma ja kertyneet korot jäljempänä, ”Laina”). Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeanti voidaan suunnata Kertyneiden Pääomalainakorkojen ja/tai Lainan haltijoille, yhdessä tai useammassa erässä, Kertyneiden pääomalainakorkojen ja/tai Lainan muuntamiseksi Yhtiön osakkeiksi. Suunnattu osakeanti toteutettaisiin kuittaamalla Kertyneet Pääomalainakorot ja/tai Laina hallituksen määrittelemää merkintähintaa vastaan.

Yhtiön hallitus on tänään 26.5.2023 päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta osakeannista, jossa annetaan enintään 3 300 000 Yhtiön uutta osaketta (”Konversio-osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Kertyneiden Pääomalainakorkojen ja/tai Lainan haltijoille (”Osakeanti”). Osakkeiden merkintäaika alkaa 29.5.2023 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 13.6.2023 klo 16.30 Suomen aikaa.

Merkintähinta Osakeannissa on 0,222 euroa osakkeelta, mikä perustuu Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin 11.5.–25.5.2023. Merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan kuittaamalla Kertyneet Pääomalainakorot ja/tai Laina merkintähintaa vastaan.

Kertyneiden Pääomalainakorkojen ja/tai Lainan konvertoiminen Yhtiön osakkeiksi parantaisi ja selkeyttäisi Yhtiön pääomarakennetta, parantaisi Yhtiön maksuvalmiutta ja vähentäisi sen velkaantuneisuutta. Fifaxin hallitus katsoo näin ollen, että Osakeannin toteuttamiseksi on olemassa painava taloudellinen syy.

Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Osakkeiden rekisteröinti ja hakeminen kaupankäynnin kohteeksi

Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksen ja tulee jättämään hakemuksen Konversio-osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 14.6.2023. Konversio-osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 15.6.2023. Kaupankäynti Konversio-osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkaa arviolta 16.6.2023 kaupankäyntitunnuksella "FIFAX". Konversio-osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille kirjaamisesta lähtien samat oikeudet kuin Yhtiön muut osakkeet. Osakeannin merkintäpaikkana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy.

FIFAX OYJ

Lisätietoja:
Samppa Ruohtula
Toimitusjohtaja, FIFAX Oyj
+358 40 559 8812
[email protected]

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
+358 50 520 4098
 
Fifax lyhyesti
Fifaxin visiona on olla edelläkävijä suurimittaisessa kalankasvatuksessa mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella, jotta asiakkaat voisivat nauttia paikallisesti ja vastuullisesti tuotetusta kalasta ympäri vuoden.

Vuonna 2012 perustettu Fifax hyödyntää tuotannossaan RAS-kiertovesimenetelmän (Recirculating Aquaculture System) ultraintensiivistä toteutusta, joka perustuu lähes täysin suljettuun veden kiertoon, jossa kalat elävät suurissa maan päällä sisätiloissa sijaitsevissa altaissa. Sisätiloissa sijaitsevat altaat antavat parempaa suojaa ulkopuolisilta tekijöiltä, ja laitoksen ympäristökuormitus ja päästöt ovat merkittävästi pienemmät verrattuna perinteiseen vesistöissä tapahtuvaan kalankasvatukseen

FIFAX Oyj:n osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tämä tiedote on tarkoitettu tiedonvälitystarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Helsinki (Finland)
Fifax Oy
Fifax’s vision is to be a forerunner in large-scale sustainable fish farming with minimal impact on the environment....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More