Follow

Fifax: Det första rompartiet anlände – fiskodlingsverksamheten på Eckerö-anläggningen börjar tidigare än planerat

15 March 2023 - 12:15

Fifax Abp, Nyheter för investerare, den 15 mars 2023 kl. 12.15

Fifax har återstartat fiskodlingsverksamheten på Eckerö recirkulationsanläggning något tidigare än planerat. Det första rompartiet anlände till anläggningen på tisdag efter att bolaget hade genomfört de krävda förberedelserna för att starta kläckeriet på nytt efter en lyckad sex veckors torrperiod. Äggen utvecklas nu i kläckeriets bassänger.
 
”Det är fint att se fisk växa igen i Eckerö-anläggningen. Påbörjandet av kläckningen är det första konkreta steget i återupsstarten av odlingen, och de fiskar som växer från äggen som anlände igår kommer också att vara de första som vi i sinom tid levererar till våra kunder”, säger Fifax VD Samppa Ruohtula
 
Under detta år siktar Fifax på att kläckeriet och yngelavdelningen till full produktion, starta den första odlingsenheten, och att göra investeringar för ökad biosäkerhet och prestanda i dessa enheter. Under andra hälften av 2024 är målet att uppnå produktion motsvarande full kapacitet.

För tillfället pågår den tidigare publicerade företrädesrättsemissionen för Fifax.Teckingstiden är 8-22.3. Basinformationsdokumentet, villkor för aktieemissionen, samt övrig material relaterad till emissionen finns tillgänglig på bolagets nätsida på adressen www.fifax.ax/forteradesemission.

Ytterligare information:

Samppa Ruohtula
Verkställande direktör, Fifax Abp
+358 40 559 8812
[email protected]

Fifax i korthet

Fifax vision är att vara en föregångare inom storskalig fiskodling med minsta möjliga miljöavtryck, så att våra kunder kan njuta av lokalt producerad, hållbar fisk året om.  

Fifax, grundat år 2012, använder sig av en ultraintensiv implementering av ett recirkulerande vattenbrukssystem RAS (Recirculating Aquaculture Systems) som bygger på ett så gott som helt slutet vattenkretslopp och där fiskarna lever i stora landbaserade bassänger inomhus. Inomhusbassängerna skyddar fiskodlingen betydligt bättre från externa faktorer, och anläggningens miljöbelastning och utsläpp är betydligt mindre jämfört med traditionell fiskodling i vattendrag. 

FIFAX Abp:s aktier har noterats på Nasdaq First North Growth Market Finland.  

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Helsinki (Finland)
Fifax Oy
Fifax’s vision is to be a forerunner in large-scale sustainable fish farming with minimal impact on the environment....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More