Follow

EYEONID GROUP AB (publ): Styrelsen informerar om att nuvarande VD Patrik Ugander lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan från 28 september

28 September 2021 - 08:30

Styrelsen har, i dialog med VD, beslutat att Eyeonid Group AB, inför den förändringsresa och omstrukturering som tidigare informerats om, behöver en ny ledning som tar bolaget till den nivån som vi ser att bolaget kan uppnå.

Patrik Ugander, VD sedan 2019, lämnar rollen och kommer under sin avgångsperiod arbeta med att säkra de affärer som nu är pågående för EyeonID. Styrelsen har påbörjat en process för rekrytering av ny VD per omgående.

Under perioden fram till att ny VD rekryterats kommer bolagets ordförande verka som arbetande styrelseordförande samt Tomas Olsson, VD för Bolder Sweden AB, som tf VD. Ett arbetsteam med personer från gruppens olika verksamheter kommer bildas för att tillsammans arbeta fram ny position samt fokus inför den utvecklingsresa bolaget ser framöver.

Styrelsen framför sitt tack till Patrik Ugander för hans insats under 2,5 år som bolagets VD. Under hans ledning har bolaget genomgått en stor förändring i avseende affärs-, drifts- och verksamhetsfokus. Det har varit en tuff resa som vi har den största respekt för och som Patrik Ugander genomfört.

”Vi vänder nu blad, fokuserar om för att skapa lönsamhet för oss och våra kunder, använda våra tillgångar smart och gemensamt för tillväxt. I det nya läge vi befinner oss i så är det viktigt med ett nytt ledarskap som tar bolaget vidare”, säger Erik Hallberg, styrelseordförande.

”Med den företrädesemisson och det stöd bolaget har fått så har vi en stor möjlighet som vi inte vill missa”, avslutar Erik Hallberg.

För mer information, kontakta

Erik Hallberg, Styrelseordförande

Telefon: 0706-581616

E-post: [email protected]

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service och eventindustrin. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID, Bolder, Air By Bolder och EyeonTEXT.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021 kl. 08:30 CET.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More