Follow

EYEONID GROUP AB (publ): Ny styrelse tillträder och börjar arbetet med att forma det nya EyeonID Group

25 May 2021 - 08:30

Fredag den 21 maj 2021 hölls ordinarie bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ). Vid stämman valdes styrelse för nästkommande verksamhetsår. Till ny styrelse valdes Erik Hallberg (ordförande), Filip Weintraub, Lena Lohajner Lindberg, Carl Höglund samt Pontus Karsbo. I direkt anslutning till bolagsstämman hölls ett första konstituerande styrelsemöte.

Efter förvärvet av Bolder Sweden AB, med tillhörande helägda dotterbolag, (”Bolder”) den 6 maj i år, har nu den nya styrelsen tillträtt i och med ordinarie bolagsstämma den 21 maj.

Den nya styrelsen har fått en för bolaget tydlig sammansättning som ska driva ett tillväxtbolag inom Privacy relaterade produkter och tjänster. Därtill finns nu även en stark ägarkoppling till den nya styrelsen genom bl.a. Filip Weintraub och ett starkt engagemang i den nya företagsgruppen.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet beslöts om att bekräfta redan satta rapportdatum men också att omgående påbörja och genomföra en gemensam beskrivning av det nya gemensamma bolagets vision och inriktning. Styrelsen beslutade även att den 17 juni bjuda in till en marknadsuppdatering för media, aktieägare och andra intresserade via en digital träff.

"Inom det nya EyeonID finns fantastiska tillgångar som vi nu tillsammans med Patrik Ugander (VD) och hans team som vi nu skall fokusera på och sätta leveransmål för, så att det nya bolaget omgående får en gemensam riktning och målsättning,” säger Erik Hallberg nytillträdd ordförande.

”Genom vår investering i EyeonID så kommer vi ta tydligt ägaransvar och stödjer den inriktning och målsättning bolagets styrelse och ledning arbetar utifrån. Där jag själv tillsammans med min partner Åge Westbö både långsiktigt och engagerat går in i ett bolag som vi ser har en stark tillväxtpotential över tid,” säger Filip Weitraub styrelseledamot och aktieägare EyeonID.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com
 

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeonID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid Group develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation. Eyeonid then searches through volumes of data and information to detect any deviations. Subsequently a warning and a recommendation is delivered to the cus...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More