Follow

Eyeonid Group AB (publ): Första handelsdag av teckningsoption serie TO1 på NGM Nordic MTF senareläggs till den 14 december 2017

13 December 2017 - 08:00

Eyeonid Group ABs teckningsoption serie TO1 tas upp till handel på NGM den 14 december 2017 istället för den 13 december 2017 som tidigare meddelats.

Den nyligen genomförda nyemissionen övertecknades med teckningsgrad om ca 249%. Av administrativa skäl kommer handeln med teckningsoption serie TO1 inte att hinna bokas ut i tid till tidigare meddelad handelsdag, utan senareläggs med en (1) dag. Ny planerad första handelsdag av teckningsoption serie TO1 är den 14 december 2017.

Teckningsoptionens handelsbeteckning kommer att vara EOID MTF TO1.
ISIN-nummer: SE0010441626
CFI-kod: RMXXXX
FISN-kod: EYEONIDGRO/OPT RTS 20190228
Första dag för handel: 2017-12-13
Sista dag för handel: 2019-02-26
Instrument-ID: 43DQ
Antal instrument: 2 976 024
Marknad: NMTF
Segment: MST

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: [email protected]
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid Group develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation. Eyeonid then searches through volumes of data and information to detect any deviations. Subsequently a warning and a recommendation is delivered to the cus...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More