Follow

EYEONID GROUP AB (publ): Bolder ingår Proof of Concept (PoC) avtal med norskt museum för användning av Bolders kamera- och plattformslösning i offentliga miljöer

27 May 2021 - 10:30

Bolder har tecknat ett PoC-avtal tillsammans med ett museum i Norge avseende att installera en lösning som innehåller kamerateknik från Stereolabs och integration med Bolders plattform för hantering av individens integritet och data. 

 Bakgrund
Parterna har sedan en tid fört diskussioner om att ta fram en lösning för hur verksamhet som bedrivs av offentlig typ såsom anläggningar och museer skall kunna hantera in- och utpassering samt ge information och stöd till besökare. Lösningen kan liknas vid en digital vaktmästarfunktion som ger museet en kontroll på antal besökare som kommer och går utan att individens identitet behandlas i molnet eller över internet. Detta är en del av de samarbeten som Bolder har bedrivit inom området Smart City, där integration av teknik och digitalisering används för att öka såväl tillgänglighet som kvalitet i och kring viktiga samhällsfunktioner. Kunden, som är en offentlig verksamhet, kommer att i denna första installation utvärdera möjligheter och förutsättningar som i förlängningen skall kunna fungera som utgångspunkt i en större satsning för flertalet anläggningar och verksamheter i Norge. Det finns redan nu intresse för hur andra funktioner kan appliceras.
 

Affärslösning
Detta blir den första externa installationen där Bolders samarbete med kamerateknologi företaget Stereolabs och deras hårdvara kommer att ingå. Bolder kommer att stå för integration mot sin plattform, för hantering av all data samt möjligheten för användaren att själv via en app kunna samla in informationen om sitt besök och sina aktiviteter. Avtalet omfattar en första betald installation där kunden betalar ett fast pris för lösningen. Intäkts påverkan i detta läge är låg och baserad på direkta kostnader för projektet. Installation och lansering kommer att ske under slutet av Q2 i år.

”Det känns extra kul att vi nu även kan få igång integrationen med Stereolabs som är en viktig partner för oss i dessa lösningar.  Den digitala vaktmästaren har stor potential inom olika användningsområdena och kommer att finnas i allt från idrottshallar, butiksmiljöer och arbetsplatser. Redan idag ser vi en efterfrågan från olika kunder och projekt,” säger Tomas Olsson VD Bolder .

 ”Jag ser detta som ytterligare ett bevis på att Bolder har en stor styrka i sina plattformar som öppnar upp för ett flertal områden baserad på denna typ av automatiseringar i processer och verksamheter. Nu ser vi hur Bolder teamet tar det, som sedan en längre tid utvecklats och byggts in i vårt Live Lab, Air by Bolder, till marknaden och det skall bli väldigt spännande att följa utvecklingen med denna och flera kunder, säger Patrik Ugander VD EyeonID Group.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com
 

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeonID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid Group develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation. Eyeonid then searches through volumes of data and information to detect any deviations. Subsequently a warning and a recommendation is delivered to the cus...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More