Follow

Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO4 samt information om teckningsoptioner i serie TO4, Första handelsdag är den 27 februari 2019

13 February 2019 - 12:06

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO4 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid Group") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den tredje tranchen i den finansieringslösning som Eyeonid Group genomförde den 31 januari 2018 är satt till den 20 februari. Detta innebär att sista dag för handel med Eyeonid Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO4 är den 18 februari 2019. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO4 är den 19 februari 2019.

En (1) teckningsoption av serie TO4 tilldelas för varje heltal om tjugofem (25) aktier som innehas per avstämningsdagen 20 februari 2019. Avrundning sker nedåt.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie (med förbehåll för standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) till en kurs om 4,02 kronor under nedanstående perioder.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer från en och samma optionsinnehavare kan ske från och med den 7 februari 2019 till och med den 7 februari 2022.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 till ett sammanlagt värde understigande 500 000 kronor kan ske vid sex (6) tillfällen under optionernas löptid om tre (3) år. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 kommer att vara möjligt under nedanstående perioder:

Onsdagen den 24 juli 2019 till och med onsdagen den 7 augusti 2019
Fredagen den 24 januari 2020 till och med fredagen den 7 februari 2020
Fredagen den 24 juli 2020 till och med fredagen den 7 augusti 2020
Fredagen den 22 januari 2021 till och med fredagen den 5 februari 2021
Fredagen 23 juli 2021 till och med fredagen den 6 augusti 2021
Måndagen 24 januari 2022 till och med måndagen den 7 februari 2022

Första dag för handel i Teckningsoptionerna (TO4) kommer att vara den 27 februari 2019 NGM symbol EOID MTF TO4.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2018.

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-bevakningstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2018.

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-bevakningstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid Group develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation. Eyeonid then searches through volumes of data and information to detect any deviations. Subsequently a warning and a recommendation is delivered to the cus...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More