Follow

Ledningsgruppen i Exsitec Holding AB har sålt aktier

23 September 2021 - 21:51

Sex personer, ej VD, i Exsitec Holdings ledningsgrupp har genomfört den tidigare annonserade avyttringen av delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Affären omfattar 155 000 aktier till en kurs om 176 kr, vilket motsvarar en rabatt om 3,1 % mot stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 23 september 2021. 

Efter avyttringen är ledningsgruppens, exklusive VD, kvarvarande aktieinnehav 50 000 aktier samt 5 125 optioner som berättigar till köp av 512 500 aktier till ett lösenpris om 18 kr.

För mer information, kontakta:
Hampus Strandqvist, Investor relations

Telefon: 010-333 33 00
Epost: [email protected]

Om Exsitec:

Exsitec är specialister på verksamhetssystem och digitalisering som driver företag framåt. Vi hjälper våra kunder få bästa möjliga digitala stöd för sin verksamhet för att nå en effektivare arbetsvardag, överlägsna kundupplevelser och smartare dataanalyser. Exsitec har 400 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS).
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, [email protected].

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Exsitec Holding AB
Exsitec is a specialist in digitizing the operations of small and medium-sized companies with the help of business systems, decision support and tailored business applications. The Company is a reseller of software in areas such as business systems, decision support, electronic invoice management and CRM / customer management....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More