Follow

Styrelseledamot Christer Ljungberg har förvärvat aktier i Exalt

25 November 2021 - 17:29

Exalts styrelseledamot Christer Ljungberg har idag förvärvat 81 067 st aktier i bolaget till kursen 0,44 kr. Christer Ljungberg äger nu totalt 1 081 067 st aktier i bolaget.

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Exalt AB
Exalt is a turnkey supplier of communication solutions. Today, planning and installation of data, service and infrastructure, analyses, and other consulting services are offered. Additionally, technical support and advice is offered. Operations are controlled through the groups’ subsidiaries, and customers are found among various companies, operators, authorities and institutions....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More