Follow

Miljönämndens beslut möjliggör kostnadsbesparingar genom flytt av bolagets produktion från Danmark till Sverige

25 September 2020 - 16:59

IDEON, Lund: European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, har idag meddelats om att Miljönämnden vid Lunds kommun har beslutat tillstyrka bolagets anmälan med verksamhetskoden 24.44 i bolagets lokaler på Ideon. Miljöförvaltningen gjorde en rutininspektion i början av september månad varvid det bedömdes att det finns rutiner och god kunskap för verksamheten.

Beslutet innebär att European Institute of Science AB omgående kan flytta produktionen av sina veterinärdiagnostiska produkter från sin lokal i Danmark till sin lokal på Ideon i Lund. Detta innebär en årlig hyresbesparing på 67 tSEK samt bättre utnyttjande av arbetstidsresurser eftersom det tar att transportera varor och personal mellan Danmark och Sverige.

Dario Kriz/ Vd

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2020.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                       

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
European Institute of Science AB
European Institute of Science is active in health and medical care. Currently, the main focus in on the development of diagnostic analyses used for clinical laboratory and point of care settings, primarily in veterinary health for dog, cat, and equine animals. The main business is found in the Nordic market. The company was established in 1990 and is based in Lund....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date