Follow

EURIS: Bolaget har erhållit sin första order från sin svenska distributör LAB Diagnost Nordic AB

28 September 2020 - 12:05

PRESSMEDDELANDE
IDEON, Lund: European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, har idag erhållit sin första order från sin svenska distributör LAB Diagnostics Nordic AB. Ordern, vars värde uppgår till 5 tSEK, är i första hand ett bekräftande på att evalueringen av bolagets veterinärdiagnostiska produkter för större analysmaskiner (Roche cobas c 111) har utfallit väl hos evalueringskund. För European Institute of Science AB:s del innebär detta att bolaget framöver även kommer att få sina produkter exponerade till Lab Diagnostics Nordic ABs hela etablerat kundnätverk (djursjukhus med större centrallaboratorier) i Sverige.

Dario Kriz/ Vd

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2020.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                       


Denna information är sådan som Euris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-09-28 12:05 CET.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
European Institute of Science AB
European Institute of Science is active in health and medical care. Currently, the main focus in on the development of diagnostic analyses used for clinical laboratory and point of care settings, primarily in veterinary health for dog, cat, and equine animals. The main business is found in the Nordic market. The company was established in 1990 and is based in Lund....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date