Follow

Information om investerarpresentationer

19 May 2020 - 11:26

Eurocine Vaccines kommer att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid följande websända investerarpresentationer i samband med den kommande inlösenperioden för bolagets teckningsoption TO 3:

  • 27 maj 2020, kl. 16.10-16.30

Småbolagsjakten Live med Laika Consulting

Livesändningen hittar du på https://www.investerarbrevet.se/

  • 8 juni 2020, kl. 10.45-11.15                

Småbolagsdagen med Aktiespararna
Livesändningen hittar du på www.aktiespararna.se/tv/live.

 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 3, var vänlig kontakta: 

Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 40 615 14 10 
E-post: info@sedermera.se 
Web: www.sedermera.se 

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Eurocine Vaccines AB
Eurocine Vaccines is a pharmaceutical company. The Company develops vaccines by using its proprietory technology platform Endocine™, vaccines which later are licensed to partners for further development and commercialization. The development is conducted together with other companies in the industry. The technology platform Endocine™ can also be offered to other companies for development within s...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date