Follow

Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 i Eurocine Vaccines

01 June 2020 - 10:42

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) inleds idag den 1 juni 2020. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 juni till och med den 12 juni 2020. Innehavare av TO 3 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 0,087 SEK per aktie. Teaser och informationsblad finns tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

TO 3 i sammandrag:

  • Teckningskurs: Varje TO 3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 0,087 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 278 777 940 utestående TO 3. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 3 tillförs Eurocine Vaccines cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal nu utestående aktier i Eurocine Vaccines: 511 092 893.
  • Värdering (pre-money): Cirka 44,5 MSEK.

Vid fullt nyttjande av TO 3 kommer antalet aktier i Eurocine Vaccines öka med 278 777 940 till 789 870 833 och aktiekapitalet öka med 696 945,21240 SEK till 1 974 678,10930 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 35 procent baserat på antalet aktier i Eurocine Vaccines efter fullt nyttjande av samtliga TO 3. TO 3 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet "EUCI TO 3" och med ISIN SE0013668258.

Viktiga datum för TO 3:

  • 1 juni 2020
Nyttjandeperioden inleds
  • 10 juni 2020
Sista dag för handel med teckningsoptioner
  • 12 juni 2020
Nyttjandeperioden slutar
  • 17 juni 2020
Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad
  • 13 juli 2020
Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Teaser, anmälningssedel och informationsblad finns tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Anmälningssedel samt teaser kommer att skickas ut till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 3 hålls tillgängliga via Eurocine Vaccines hemsida.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med optionslösen avseende TO 3. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare. 

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Eurocine Vaccines AB
Eurocine Vaccines is a pharmaceutical company. The Company develops vaccines by using its proprietory technology platform Endocine™, vaccines which later are licensed to partners for further development and commercialization. The development is conducted together with other companies in the industry. The technology platform Endocine™ can also be offered to other companies for development within s...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date