Follow

Flaggning i Eurocine Vaccines AB

20 October 2020 - 16:28

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) har avyttrat sitt aktieinnehav i Eurocine Vaccines. Formue Nord har tidigare innehaft cirka 9,71 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines.

Med anledning av avyttringen har Formue Nord passerat flaggningsgränsen om 5 procent av kapital och röster i bolaget. Formue Nord erhöll aktier i Eurocine Vaccines som en del av deras garantiåtagande (”toppgaranti”) i samband med optionsinlösen som genomfördes under juni 2020.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Eurocine Vaccines AB
Eurocine Vaccines is a pharmaceutical company. The Company develops vaccines by using its proprietory technology platform Endocine™, vaccines which later are licensed to partners for further development and commercialization. The development is conducted together with other companies in the industry. The technology platform Endocine™ can also be offered to other companies for development within s...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date