Follow

Eurocine Vaccines genomför riktad emission till VisMederi

20 December 2018 - 08:47

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Bolaget” eller Eurocine Vaccines”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 december 2017, beslutat om en riktad nyemission till VisMederi Srl om 13 652 101 aktier. Betalning sker genom kvittning.

Genom den riktade emissionen ökar Bolagets aktiekapital med ca 1 560 240,20 kronor till ca 9 322 481,68 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer efter nyemissionen att uppgå till 81 571 710. Efter att registrering av aktierna, från den riktade nyemissionen, samt aktierna som tecknades med stöd av teckningsoptioner under perioden 26 november till 7 december 2018, har skett hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till totalt ca 9 701 608,44 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att uppgå till totalt 84 889 069.

Den riktade nyemissionen genomförs till kursen 0,24 kronor per aktie, vilket innebär en premie på cirka 2% jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under de tio handelsdagar som föregått emissionen.  

Transaktionen medför en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget vid tiden för nyemissionen. Betalning av emissionen sker genom kvittning av en fordran om cirka 3,3 miljoner kronor. Bolaget genomför den riktade emissionen för att kunna knyta en strategiskt viktig investerare till Bolaget och finansiera Bolagets fortsatta verksamhet.

VisMederi Srl är ett privat bolag, beläget i Siena, Italien, som erbjuder kvalificerade vaccinanalyser, bland annat inom influensaområdet. Eurocine Vaccines har ett nära samarbete med VisMederi, som inleddes för tre år sedan.

- Den imponerande erfarenheten av vaccinanalyser och den höga kvalitetsnivån på arbetet var det som gjorde att vi valde VisMederi som samarbetspartner, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines. Nu välkomnar vi VisMederi som en industriellt kunnig ägare i Bolaget och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete inom vaccinutveckling.

- Eurocine Vaccines är ett bolag med en mycket intressant teknologi och strategi, säger Emanuele Montomoli, grundare och ägare till VisMederi Srl. Vi ser områden med mycket lovande potential, där VisMederi och Eurocine Vaccines kan fördjupa samarbetet framöver.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

[email protected] 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett adjuvansbolag som använder sin egen teknologiplattform för att utveckla vacciner.

Bolagets mål för verksamheten under det första halvåret 2019 är att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden samt att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Eurocine Vaccines AB
Eurocine Vaccines is a development company in the highly intense vaccine area, bridging the gap between innovation and market. Through its portfolio strategy, innovative vaccine candidates are given the opportunity to reach the market quicker, while investors are offered risk diversification with a big future leverage. These candidates are later licensed to partners for commercialization. The com...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More