Follow

Teckningskurs för teckning av aktier med stöd av för teckningsoptioner (TO 1) fastställd till 0,25 kr.

18 November 2015 - 16:22

Teckningskurs för teckning av aktier med stöd av för teckningsoptioner (TO 1) i Orezone AB är fastställd till 0,25 kr per aktie. Optionens löptid är fram till den 23 november 2015. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie.

Information finns på emissionsinstitutet Eminovas hemsida www.eminova.se

Sista handelsdag för optionen på AktieTorget är den 19 november 2015.

Sista teckningsdag är den 23 november 2015.

Teckningskurs 0,25 kronor per aktie.

Villkor för teckningsoptionen

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie under perioden 2015-11-02 – 2015-11-23. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på tjugo (20) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Dock högst 0,55 kronor/aktie och ett lägst 0,25 kronor/aktie. Endast ett aktieslag finns i Bolaget.

För ytterligare information kontakta VD Anders West, tel 031 131190, 0720 128698,

[email protected]

Kort om Orezone

Orezone AB är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på AktieTorget, som innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är och förblir att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eurobattery Minerals AB
Eurobattery Minerals focuses on exploration and development of nickel-cobalt-copper projects in Europe to supply mined raw materials to the battery industry and electric vehicle market. The company has several ongoing and parallel battery mineral projects in different phases of the mining process....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More