Follow

Mineraltillgångarna i Hautalampi-projektet i Finland ökar med ca 100%

21 June 2021 - 08:00

Sammanfattning

 • Jämfört med tidigare uppskattningar har det totala tonnaget i uppmätta, indikerade och antagna tillgångar ökat med cirka 100% innehållande ca 50% mer metall inom tillståndsgivet område.
 • Uppskattningen har upprättats och rapporterats i enlighet med rekommendationerna i Australasian Code 2012 for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-code).
 • Hautalampi fyndighetens uppmätta och indikerade mineraltillgångar  är:
  • 5,3 miljoner ton (Mt) med en genomsnittshalt på 0,35% Ni, 0,24% Cu och 0,08% Co.
  • Metallinnehåll Ni 18 300 ton, Cu 12 800 ton och Co 4 300 ton inom den uppmätta och indikerade gruppen
  • Ytterligare antagna tillgångar i Hautalampi-området är 0,2 Mt med en genomsnittlig halt på 0,26% Ni, 0,14 Cu och 0,05% Co
 • Ny fastställd nordöstlig förlängning av Hautalampi-projektet, betecknad "Mökkivaara-fyndigheten" har följande antagna tillgångar:
  • 2,2 Mt med en genomsnittlig halt på 0,25% Ni, 0,16% Cu och 0,06% Co.
  • Metallinnehåll Ni 5 400 ton, Cu 3 500 ton och Co 1 200 ton.
 • Mineralresursen uppskattas med hjälp av en databas som innehåller cirka 82 000 m diamantborrning inklusive 3 768 meter borrade under 2020-kampanjen
 • En ytterligare borrningskampanj planeras under de kommande månaderna. Det förväntas att majoriteten av de antagna mineralresurserna skulle kunna uppgraderas till indikerade med dessa borrningar

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT"; "företaget"), som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, har informerats om att FinnCobalt Oy har bekräftat en ny jungfrulig mineralresurs vid bolagets Hautalampi gruvutvecklingsprojekt. Den nya resursuppskattningen omfattar Hautalampi-området och dess nordöstra förlängning, känd som fyndigheten Mökkivaara, vilket var målet för kärnborrningskampanjen år 2020. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oy.

”Vi är mycket nöjda med resultatet av den nu genomförda JORC-kompatibla mineralresursuppskattningen av Hautalampi-projektet. Jämfört med tidigare, historiska uppskattningar av tillgångar från området kan vi konstatera att det totala resurstonnaget har fördubblats med ett ökat metallinnehåll på cirka 50%”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Tillgångsuppskattningen baseras på en databas som innehåller ca. 82 000 meter borrkärna från 457 kärnborrhål inklusive 3 768 meter från de 29 hål som borrades under 2020.Resursuppskattningen och principerna för denna redovisas nedan (teknisk engelsk originaltext):

Hautalampi project Tonnes  Ni  Cu  Co  Ni Eq Cu Eq
(t) % % % % % %
Measured           2,582,000 0.38 0.28 0.08 2.18 0.72 1.67
Indicated           2,701,000 0.31 0.20 0.08 3.22 0.61 1.42
total           5,283,000 0.35 0.24 0.08 2.71 0.66 1.54
Contained Metals  tonnes  18289 12783 4337
Hautalampi area Ni  Cu  Co  Ni Eq Cu Eq
Tonnes  % % % % % %
Inferred              195,000 0.26 0.14 0.05 2.14 0.45 1.04
Contained Metals  tonnes  505 267 98
Hautalampi Mineral resource as of 21st June 2021. @ 0.3 Ni Equivalent Cut-off
Mökkivaara area Ni  Cu  Co  Ni Eq Cu Eq
Tonnes  % % % % % %
Inferred           2,186,000 0.25 0.16 0.06 2.60 0.46 1.07
Contained Metals  tonnes  5410 3509 1218
Mökkivaara Mineral resource as of 21st June 2021. @ 0.3 Ni Equivalent Cut-off
 

Mineral resource notes and assumptions:

(1) The mineral resource estimate has an effective date of June 21, 2021. (2) Mineral resources do not have demonstrated economic viability. (3) The estimate has been prepared and reported in accordance with the recommendations of the 2012 Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (JORC 2012).  (4) Exhange rate used: USD/EUR 1.18. (5) Base case cut-off grade for the estimate of the mineral resources is 0.3 % NiEq. (6) NiEq = nickel equivalent percentage. NiEq grade calculated using (USD prices of) nickel US $17,500 /t, copper US$ 7,500 /t and cobalt US$ 45,000 /t. No metallurgical or recovery factors have been assumed at this early stage of the Project. NiEq grade calculation = Ni% + (Co%*45000+Cu%*7500)/17500. (7) It is reasonably expected that the majority of inferred mineral resources could be upgraded to indicated or measured mineral resources with continued exploration. (8) FinnCobalt is not aware of any legal, political, environmental, or other risks that could materially affect the potential development of the mineral resources.

The Ordinary Kriging method (“OK”) algorithm for grade interpolation was used for the Hautalampi Mineral Resource using an experimental variogram models created for the elements Ni, Cu, Co, S, Fe and Zn. Mökkivaara Mineral Resource estimation was carried out using the Inverse Distance Squared method (“ID2”) algorithm using a search ellipsoid oriented to the average strike, plunge and dip of the mineralised zone.

Samples within the wireframes were composited to 1.5 m interval. The estimate is based on a block size of 5 m (X)by 5 m (Y) by 5m (Z), with sub-blocks of 2.5m by 2.5m by 2.5m. The block model is rotated -45 degrees around Z -axis to match the general strike of the mineralization.   A bulk density value of 2.82t/m³ was assigned to all material (ore and waste).

Den nya tillgångsuppskattningen täcker hela Hautalampi projektområde i östra Finland inklusive resultaten från borrprogrammet år 2020. Borrningarna bekräftade en betydande utvidgning av mineralresursen från 800 m till 1 400m nordost om den historiska mineralresursen och kontinuiteten i sydvästlig riktning av den västligaste mineraliserade horisonten mot den historiska mineralfyndigheten Hautalampi.

”Vi planerar ytterligare en kärnborrningskampanj under de kommande månaderna för att undersöka området mellan fyndigheterna Hautalampi och Mökkivaara. Vi tror att dessa borrningar kommer att kunna påvisa ett ökat tonnage i framtiden. Nästa steg blir att använda denna kraftfulla resursbas för tekniska och ekonomiska utvärderingar av projektets livskraft”, säger Roberto García Martínez.

Kartan nedan visar tillståndsgivet gruvområde inklusive fyndigheterna Hautalampi och Mökkivaara.

Den fullständiga fyndighetsrapporten om mineraltillgångarna i Hautalampi och Mökkivaara kommer att publiceras på Eurobattery Minerals AB:s och FinnCobalt Oy: s webbsidor omedelbart när företagen erhåller rapporten. Detta förväntas ske under juli 2021.

Utlåtande av kvalificerad person

Informationen i detta pressmeddelande gällande mineraltillgångar baseras på information sammanställd av Ville-Matti Seppä, en kvalificerad person (QP) som har en EurGeol-kompetens. Ville-Matti Seppä är heltidsanställd i AFRY Finland Oy och besitter den erfarenhet som är relevant för att kvalificera sig som en kvalificerad person (QP) enligt definitionen i 2012 års utgåva av Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves

Ville-Matti Seppä har granskat, verifierat och godkänt innehållet i detta pressmeddelande när det gäller uppskattningen av mineraltillgångarna. Ville-Matti Seppä äger inga aktier i FinnCobalt Oy eller Eurobattery Minerals AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

[email protected]

https://eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021 kl. 8:00 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected] är Eurobattery Minerals Mentor.

 
Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eurobattery Minerals AB
Eurobattery Minerals is active in the mining sector. The company specializes in exploration and further extraction of battery minerals such as nickel, cobalt, copper and rare earth metals. Business operations and operations are conducted mainly around Scandinavia and Europe. The company currently holds several mining licenses and exploration licenses....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More