Follow

Marknadsmeddelande 104/15 - Orezone AB noteras på Aktietorget den 22 juni 2015

09 June 2015 - 15:24

Första handelsdag på AktieTorget för Orezone AB:s aktie och teckningsoption är den 22 juni 2015. Kortnamnet på aktien är ORE och för teckningsoptionen ORE TO 1.

Villkor för TO 1: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymägda kursen för aktien enligt Aktietorgets officiella kursstatistik under den period på tjugo (20) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar.

Teckningskursen ska inte överstiga 0,55 SEK per aktie.

Teckningskursen skall inte understiga 0,25 SEK per aktie.

Information om aktien:

Kortnamn: ORE
Aktienamn: Orezone
ISIN-kod: SE0006452546
Orderboks-ID 110378
Organisationsnummer: 556785-4236
Kvotvärde: 0,02
Första handelsdag: 22 juni 2015
Antal aktier: 44 626 071
Market Segment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/ 227
MIC Code: XSAT

Information om teckningsoptionen:

Kortnamn: ORE TO 1
Aktienamn: Orezone TO 1
ISIN-kod: SE0006877825
Orderboks-ID: 110379
Handelsperiod: Den 22 juni 2015 till och med den 19 november 2015
Teckningsperiod:
Den 24 augusti till och med den 7 september 2015, samt den 2 november till och med den 23 november 2015
Antal teckningsoptioner: 16 876 071
Market Segment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/ 227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 9 juni 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post [email protected]

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eurobattery Minerals AB
Eurobattery Minerals focuses on exploration and development of nickel-cobalt-copper projects in Europe to supply mined raw materials to the battery industry and electric vehicle market. The company has several ongoing and parallel battery mineral projects in different phases of the mining process....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More