Follow

Kompletterande information i anledning av Orezones förvärv av aktier i det filippinska bolaget Merrit Resources, Inc.

05 April 2016 - 14:56

Orezone AB (publ) informerade i pressmeddelande daterat den 4 mars 2016 att man förvärvat 36 procent (900 000 aktier) av det privata filippinska bolaget Merrit Resources, Inc. (MRI), med pågående verksamhet av bland annat småskalig utvinning av guld.

Orezone upplyser härmed om att vd Anders West tidigare varit styrelseordförande i MRI. Anders West har nu en post som styrelseledamot och äger en (1) aktie i MRI, ett innehav som krävs enlig filippinsk lag.

För mer information kontakta VD Anders West

Tel: 031-131190, 0720-128698, e-post: [email protected]

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eurobattery Minerals AB
Eurobattery Minerals focuses on exploration and development of nickel-cobalt-copper projects in Europe to supply mined raw materials to the battery industry and electric vehicle market. The company has several ongoing and parallel battery mineral projects in different phases of the mining process....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More