Follow

Flaggningsmeddelande

21 March 2016 - 14:50

Orezone AB (publ) har informerats om att Archelon AB (publ) den 17 mars 2016 sålt 5 000 000 st aktier i Orezone. Archelon har därmed reducerat sitt ägande i Orezone från ca 10 procent till ca 1,5 procent.

För ytterligare information kontakta VD Anders West, tel 031 131190, 0720 128698

[email protected]

Kort om Orezone

Orezone AB är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på AktieTorget, som innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är och förblir att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eurobattery Minerals AB
Eurobattery Minerals focuses on exploration and development of nickel-cobalt-copper projects in Europe to supply mined raw materials to the battery industry and electric vehicle market. The company has several ongoing and parallel battery mineral projects in different phases of the mining process....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More