Follow

Förslag till ny styrelse

31 March 2016 - 08:00

Aktieägare representerande cirka 36 procent av rösterna i Orezone AB (publ) föreslår inför årsstämman 2016 till ny styrelse omval av bergsingenjör Anders West, till ordinarie styrelseledamot samt att nyvälja civilekonom Claes Lindqvist (ledamot Trelleborg AB, Novotek AB, och andra affärsengagemang), ekonom Otto Persson (Vd, Trainalliance AB),  egenföretagare Martin Liljestrand (ordförande i Aktiespararna Arvika/Eda, och andra engagemang), och professor Krister Sundblad till ordinarie styrelseledamöter. Den tidigare föreslagna styrelseledamoten Jan Emanuel Johansson har fått förhinder.

Nuvarande styrelseledamöter Patric Perenius, Tore Hallberg, Reijo Hämälainen, och Björn Ersman har avböjt omval. Claes Lindqvist föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Av de personer som föreslås att årsstämman väljer till styrelseledamöter bedöms Krister Sundblad, professor i malmgeologi vid University of Turku, vara oberoende till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget.

Den föreslagna styrelsen har den mångsidighet och bredd genom ledamöternas olika kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede.

För mer information kontakta VD Anders West

Tel: 031-131190, 0720-128698, e-post: [email protected]

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eurobattery Minerals AB
Eurobattery Minerals focuses on exploration and development of nickel-cobalt-copper projects in Europe to supply mined raw materials to the battery industry and electric vehicle market. The company has several ongoing and parallel battery mineral projects in different phases of the mining process....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More