Follow

Ansökan om undersökningstillstånd för litium, niob, tantal och beryllium beviljad och samarbetsavtal undertecknat

22 March 2016 - 11:43

Marknaden för bland annat litium, niob och tantal är gynnsam. Orezone AB ansökte därför tidigt i februari 2016 om undersökningstillstånd över en känd mineralisering av dessa element. Tillståndet mottogs från Bergsstaten 2016-03-18.

Området omfattar 900 hektar och är beläget i Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Undersökningstillstånd gäller initiellt i tre år och kan därefter förlängas.

Under åttiotalet arbetade LKAB med tennprospektering i området.

Medan ansökan behandlats har Orezone förhandlat fram ett avtal med de australiska privata bolagen Haustella Pty Ltd och Wilron Marine Pty Ltd. Avtalet innebär att Orezone redan nu får sina kostnader tillbaka och inte har några som helst vidare kostnader eller förpliktelser i litiumprojektet. Orezones andel i en eventuell framtida produktion utgörs av royalties.

Orezones partners kommer att starta inledande arbeten under årets fältsäsong.

Under den kommande fältsäsongen kan Orezone därför med stor tillförsikt fokusera på sitt huvudprojekt i Dorotea där bolaget arbetar främst med sällsynta jordartsmetaller (s.k. REE). Under vintersäsongen deltar Orezone i ett mindre guldprojekt på Filippinerna.

För mer information kontakta VD Anders West, tel 031 131190, 0720 128698.

E-post: [email protected]

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eurobattery Minerals AB
Eurobattery Minerals focuses on exploration and development of nickel-cobalt-copper projects in Europe to supply mined raw materials to the battery industry and electric vehicle market. The company has several ongoing and parallel battery mineral projects in different phases of the mining process....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More