Follow

Komplettering avseende information om att ESEN ingått LOI inför möjligt förvärv.

22 May 2020 - 14:35

Med hänvisning till tidigare offentliggjord information den 19 maj 2020 avseende ESEN ingår LOI inför möjligt förvärv. 

Med hänvisning till tidigare offentliggjord information den 19 maj 2020 avseende ESEN ingår LOI inför möjligt förvärv. Som tidigare meddelats har ESEN ingått ett icke bindande avtal (LOI) om ett möjligt förvärv.

Här följer ytterliggare information:

Köpeskillingen för bolaget: 8-9 miljoner

Betalningsupplägg: 3 miljoner upfront och sen resterande efter 2 månader. Möjligt upplägg är att ta ett brygglån på ca 3 miljoner och resterande med aktier eller likvida medel efter en möjlig emission. Efter genomförd DD kommer bolaget återkomma med exakt/slutlig information om hur betalningsupplägget kommer att utformas.

Bolaget är verksamt inom utveckling av mobil spel och målet är att få en bredare plattform av vårt produktutbud.

Påverkan på bolagets verksamhet är att omsättningen ökar med ca 2 miljoner och en positiv påverkan på resultatet med 1,4 miljoner.”

Förutsättningen är att brygglånet avklaras och att en möjlig emission blir lyckad.

 

Denna information är sådan information som ESEN eSports AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj, 2020.

 

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN eSports AB
+46 735 81 83 82

johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm. 

Provided by: Cision
Market
Spotlight (Sweden)
ESEN eSports AB
ESEN eSports develops services for streaming focused on e-sports and gaming. All broadcasting is carried out exclusively via the Internet, where the company collaborates with several other players with the e-sports market. Additionally the company organises various tournaments, as well as reports and program series. The largest business is within the Nordic market and the head office is in Stockho...
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date