Follow

Samarbetsprojekt stärker Energy Saves position på brittiska marknaden

14 January 2021 - 11:17

Energy Save har bjudits in som ett av 40 bolag i medlemsorganisationen Sustainable Heating and Cooling by Sweden. Det internationella samarbetet skapar intressanta möjligheter på den brittiska marknaden som storsatsar på värmepumpar för att minska klimatavtrycket.

Sverige är det ledande landet i Europa inom decentraliserade värmesystem. Sustainable Heating and Cooling by Sweden (SHC) är ett projekt som drivs av Energimyndigheten och Business Sweden med syftet att stärka positionen för svenska hållbara lösningar inom kyl- och värmeteknik med inriktning mot marknaderna i Storbritannien och Frankrike.

Organisationens roll är att främja samarbete och kunskapsdelning mellan Sverige, Storbritannien och Frankrike för att påskynda utvecklingen och genomförandet av hållbara värme- och kyllösningar.

– Att vi bjudits in till SHC är ett kvitto på att vi bedöms vara relevanta för att stärka exportpotentialen för svensk energiteknik mot marknaderna i Frankrike och Storbritannien, säger Fredrik Sävenstrand, VD för ES Energy Save.
Plug-in Modulen bidrar till att stärka attraktionskraften för svensk energiteknik inom decentraliserade energisystem och kan bli en viktig pusselbit för att uppnå högt satta klimatmål. Under den pågående energiomställningen är teknikintegrering, flexibilitet och kompabilitet med förnyelsebar elproduktion nyckelfaktorer.

I november tillkännagav den brittiska premiärministern Boris Johnsson en plan för att satsa 12 miljarder pund på en ”grön industriell revolution” (Green industrial revolution). En av tio punkter i planen är att investera i att installera 600 000 värmepumpar i Storbritannien varje år fram till 2028, sammanlagt 4,8 miljoner värmepumpar.

– Med vårt medlemskap i SHC tar vi steg mot att inleda affärer med intressanta aktörer på den brittiska marknaden, som alltså kommer att växa betydligt de kommande åren, säger Fredrik Sävenstrand, VD för ES Energy Save.

Genom att ha Energy Save som medlem stärks den svenska plattformen ytterligare, särskilt inom segmentet för värmepumpar och anpassade lösningar för innovativa energisystem. Vi ser fram emot att tillsammans med Energy Save utforska intressanta områden för teknikintegrering i hållbara energisystem internationellt, säger Axel Engvall, projektkonsult på Business Sweden i London.
Energy Saves medverkan i SHC presenterar en möjlighet att öka samarbetet med företag och politiska intressenter i Storbritannien och Frankrike och underlättar kunskapsdelning i dubbel riktning. Genom att interagera med relevanta aktörer på dessa marknader kan Energy Save bygga en grund för konkreta affärsrelationer samtidigt som innovationsnivån, effektiviteten och lönsamheten för värmenät i Sverige, Storbritannien och Frankrike ökar.

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.
Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
ES Energy Save Holding AB
ES Energy Save Holding is a technology company focused on the energy sector. The company specializes in the development of heat pump technology. The technology is based on the proprietary platform and is delivered both as complete solutions and as plug-ins for temporary installations. The products and associated systems are used for heating villas, as well as for larger commercial properties. Oper...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date