Follow

Enad Global 7s styrelse har idag godkänt återbetalning av hela det utestående lånet av bolagets Revolverande kreditfacilitet

08 February 2023 - 15:30

Den 29 november 2022 meddelade EG7 att man återbetalar 300 Mkr på sin multi-valuta revolverande kreditfacilitet (RCF). EG7 har idag återbetalat resterande 100 Mkr av den totala kreditramen på 400 Mkr.

EG7s fortsatt stabila kassagenerering och starka balansräkning möjliggör för bolaget att driva verksamheten utan att förlita sig på sin RCF. På årsbasis kommer EG7 att spara cirka 25 Mkr i räntekostnader. Nettobesparingen efter löftesprovision är cirka 20 Mkr på årsbasis.

"Jag är både stolt och glad över vårt starka operativa kassaflöde, som gör det möjligt för oss att optimera vårt kassaflöde, spara ränta och samtidigt behålla flexibiliteten för framtiden." - Fredrik Rüdén, vice VD och CFO

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Enad Global 7 AB
Enad Global 7 operates within the gaming industry developing, marketing, publishing and distributing PC, console and mobile games to the gaming market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More